جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک باد – موزه موسیقی ایران