موزه موسیقی ایران از روز سه شنبه مورخ ۶ خرداد ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸با رعایت نکات بهداشتی آماده بازدید علاقه مندان است. – موزه موسیقی ایران