موزه موسیقی ایران از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی، آماده بازدید علاقه مندان محترم می باشد. – موزه موسیقی ایران