موزه موسیقی ایران در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه(۱۱، ۱۲و۱۳اسفند) و از تاریخ ۱۸ الی ۲۳ اسفند ماه تعطیل است. – موزه موسیقی ایران