میلاد با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک – موزه موسیقی ایران