معرفی اسناد – موزه موسیقی ایران

معرفی اسناد

صدای مظفرالدین شاه

صدای مظفرالدین‌شاه

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نخستین دوره‌ی ضبط صفحات گرامافن 78دور در ایران به سال 1284ش بازمی‌گردد. اگرچه پیش از این تاریخ، ضبط صدا بر روی استوانه‌های مومی از زمان ناصرالدین‌شاه در دربار قاجار رایج شده بود اما نخستین دوره‌ای که آثار ضبط‌شده به صورت تولید صنعتی و به شکل...