محمد سریربرچسب

نشست صمیمانه و بازدید استاد هرمز فرهت از موزه موسیقی

موزه موسیقی ایران: هرمز فرهت آهنگساز و استاد دانشگاه که پس از قریب چهل سال دوری از وطن خود مدت کوتاهی به ایران آمده است صبح روز گذشته در نشستی صمیمی با حضور استادان فرهاد فخرالدینی، شاهین فرهت، محمد سریر، داوود گنجه ای، شهرام ناظری...